top of page

"hvordan leve et godt liv

midt i hverdagens kaos"

 

 
HVA ER MINDFULNESS:

Å leve med Mindfulness vil si å være nær oss selv "her og nå", uansett hva som skjer. Ved å være nær oss selv blir vi ikke revet med av automatiske tanker og følelser. Vi lever i større grad i en flyt, fra et stillepunkt i oss selv. 
Nærhet til oss selv forutsetter at vi lar den "indre kritikeren" i oss gli i bakgrunnen uten at vi henger oss opp i den og lar den styre oss. Det forutsetter av vi møter oss selv, og alle våre gode og dårlige sider, med vennlighet. 
-Når vi er nær oss selv, kan vi bli oppmerksomme på reaksjoner på stress og utfordringer. Vi kan velge å respondere istedenfor å reagere.
-Når vi er nær oss selv kan vi kommunisere med mennesker rundt oss på en ekte og sannferdig måte.
-Når vi er nær oss selv kan vi  få kontakt med vår kreativitet og handle utifra å "være", i forhold til å handle utifra å "tenke oss til".
-Når vi er nær oss selv kan vi ta bedre vare på oss selv. Kjenne våre grenser og si "Nei" når det behøves. Men vi kan også gå utover tiltenkte grenser og øke vårt potensiale.
Når vi er nær oss selv kan vi møte livet med letthet og i større grad leve med indre frihet. Les mer her
 
Her er et intervju med psykologiprofessor Per-Einar Binder om Mindfulness.
FORSKNING
Anerkjente forskningsresultater viser at de som har fulgt et Mindfulness-basert stressmestrings-kurs generelt opplever økt livskvalitet. Det er påvist forandringer i et område av hjernen som aktiverer innlæring, hukommelse, vennlighet og generelt bedre regulering av følelser. Mindfulness-praksis styrker evnen til å mestre stress og kroniske plager, til å leve mer bevisst og med større grad av indre frihet.
For mer informasjon, se her 
Nyere gjennomgang av forskningsartikler bekrefter at Mindfulness hjelper mennesker å takle livets stress bedre i tillegg til at den generelle helsen bedres. Les mer her.
 

KOMMENDE KURS 

DET KLASSISKE 8 UKERS MINDFULNESS BASERT STRESSMESTRINGS KURSET

Mindfulness basert stressmestrings kurs er et gruppebasert kurs som lærer deg de grunnleggende teknikkene i Mindfulness.

 

I Mindfulness øver vi på å være «Her og Nå» med en vennlig og åpen innstilling, uten å bli styrt av tankene mot fortid eller fremtid. Med det blir vi mer bevisst tanker og reaksjonsmønstre samt mestrer stress og bekymringer. De gode opplevelsene forsterkes, våre nære relasjoner forbedres og vi får kontakt med indre styrke og kreativitet.

 

Mye av forskningen på Mindfulness ligger på dette kurset, som holdes nokså likt over hele verden idag. Forskningen viser at deltagere opplever mindre stress, økt livskvalitet og økt glede etter endt kurs. Endringer i hjernen reflekterer det deltagere opplever. Les mer om dette her.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som ønsker å få bedre stressmestring i hverdagen

-De med mye bekymringer, tanke-kjør og bekymringer

-De med søvnproblemer

-De med stress relaterte sykdommer som høyt blodtrykk, kronisk hodepine, uro etc.

-De med kroniske sykdommer/smerter eller som er i rehabilitering etter skader og kroniske sykdommer

-De med lettere psykiske plager

-De som ønsker å få inn mer ro i sinnet i hverdagen.

Hvem passer kurset IKKE for?

Mennesker som er midt i en krise, har alvorlig psykisk sykdom og/eller har rusproblemer bør ikke delta på kurset.

Hva kan du forvente å lære under kurset?

Kurset er lagt opp på en pedagogisk måte slik at den enkelte deltager skal klare å kjenne og erfare selv hvordan Mindfulness kjennes. I tillegg vil det øves på teknikker som kan trekkes inn i hverdagen slik at stressmestringen blir etablert som en praksis i hverdagen. Vi vil jobbe med å få en trygg og støttende atmosfære i gruppen, og mange erfarer en stor støtte i selve gruppen i forhold til Mindfulness treningen men også utfordringer man har i hverdagen, der det naturlig kommer opp.  

Sted: Youngstorget i Oslo sentrum: A-med Bedriftshelsetjeneste og Allmennpraksis

Startdato: Onsdag 26.2.2020 kl: 1700

Kurset vil gå over 8 uker.

For ytterligere informasjon eller påmelding:

email: drmettejohnsgaard@gmail.com

SMS: telefon 93481393

MINDFUL EATING, BLI VENN MED MATEN

Et mestrings-kurs for mennesker med et anstrengt forhold til mat.

  • Ønsker du deg et avslappet og naturlig forhold til mat?

  • Ønsker du deg et avslappet og naturlig forhold til kropp og utseende?

  • Bruker du mat for å trøste deg selv?

  • Er du ofte for streng med deg selv?

  • Har du mistet kontakten med metthetsfølelsen?

  • Småspiser du store deler av døgnet?

  • Har du mange regler knyttet til ja- og nei- mat?

  • Skaper mat-regler kaos i hodet?

  • Kjenner du på en tomhet, tristhet eller skam etter du har overspist?

  • Gjør reglene knyttet til mat deg trist og sliten?

Gjenoppdag metthets signalene i kroppen. 

Lær deg å kjenne forskjellen på sult og indre uro.

Erfar hva som skjer når du kobler på hele sanseapparatet når du spiser.

Forstå hvordan kropp og følelser påvirker vår spise-adferd

Erfar hvordan ulike smaksopplevelser påvirker følelsene dine forskjellig.

Sist men ikke minst – opplev hva små stunder med stillhet og ro kan bidra med i livet ditt.

 

Kurset er fylt av praktiske øvelser som skal hjelpe deg å gjenopprette et sunt og gledelig forhold til mat. Øvelsene vil hjelpe deg å forstå egen kropp og følelser og hva disse prøver å kommunisere.

Bakgrunn:

Kurset er nytt i Norge ifra høsten 2018, og er introdusert til Norge via den landsdekkende interesseorganisasjonen "Rådgivning om Spiseforstyrrelser, (ROS)". Per idag har ROS mottatt midler fra Extrastiftelsen får å etablere et nytt kurstilbud i Norge innenfor mindful eating. Kurs tilbudet evalueres i samarbeid med Universitetet i Bergen og Modum Bad.

For mer om kurset og spiseforstyrrelser og personlige erfaringer 

se her og her.

For informasjon om Mindful-Eating Conscious-Living se her.

Praktisk informasjon:

Ved ønske om kurs, ta kontakt direkte med kursholder på

drmettejohnsgaard@gmail.com

MINDFULNESS KURS OG SEMINARER FOR BEDRIFTER

Ta kontakt for informasjon: drmettejohnsgaard@gmail.com

MENTAL TRENING FOR UNGDOMMER

Det tilbys mental trening/Mindfulness trening til barn og ungdommer / idrettslag.

Ta kontakt for informasjon: drmettejohnsgaard@gmail.com

Dandelion Parachute Seed_edited_edited.j

OM MEG

MBSR
Om Oss
contact
bottom of page